Astrologie

 

     Astrologie je v pravdě "věda" královská – již odedávna poutala svým
ojedinělým kouzlem zájmy mudrců i světců, vládců i panovníků, zrovna tak jako
lidí zcela prostých a obyčejných.  Je věčným námětem hlubokého studia filozofů,
inspirací umělců a neutuchajícím zdrojem poznání všech zvídavých duší bez ohledu na dobu, která se právě zve současností.


      Její historie sahá tak daleko, kam oko smrtelníka již ani nemůže
dohlédnout – přesto je věčně mladou a stále se rodící průvodkyní našich dnů,
stávajíc se tak spolutvůrkyní veškeré budoucnosti.  Dokázala existovat už v době bronzové, byť jen jako skromná ukazatelka lunárních fází a cyklů, ve starověkém Egyptě a snad ve všech náboženstvích  jako sluneční kalendář či nějaká z jeho
obdob, provázela rozvoj Mezopotámie, Číny, oslovila řecké mudrce, Babylóňany,
faraóny, pythagorejce, Alexandra Velikého, římské intelektuály zrovna tak jako i
křesťanské zasvěcence a pozdější evropské učence a krále.


      Stala se základním stavebním kamenem studia všech minulých i současných
tajných esoterických škol, podnítila rozvoj psychologie lidské bytosti a tím i
rozvoj sebe sama jako stále expandujícího odvětví zabývající se nekonečným
růstem lidského ducha.


     Její praktikování odhalilo lidstvu mnohé nevšední osobnosti – často génie,
kteří podlehli jejímu kouzlu a také pro ni samu mnoho vykonali -  jména jako
Nostradamus, Tycho de Brahe a třeba Galileo zní zvukem historického obdivu k
těmto velikým bytostem.

 
     V nedávnější době se astrologie setkala například  se zájmem takových
vědců, jako byli Sir Issac Newton, Albert Einstein, oslovila čestné státníky
jako byli Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington. Byly objeveny
další planety a planetky a rivalka astronomie, původně ovšem sama z astrologie
vycházející, se tak stává spíše její rodnou sestrou.


     Astrologové, téměř naši současníci, jako byli například Alan Leo a později
i Linda Goodman, se zasloužili o širokou popularizaci této nauky. Díky nim
pronikla takřka ke každému, kdo o ni stál. Na tomto jejím novém základě se
prohloubil i celospolečenský rozvoj psychologie hlubinné i medicínské  - své
učinil i osobní zájem o astrologii významného, velmi duchovně laděného filozofa
Carla Junga.
                                                                             
     Sama tradiční astrologie se dále obohacuje touto novou „lékařskou“
symbolikou, také symbolikou metafyzickou a především transformačním holistickým
pohledem na jedince i svět. Nové a velmi revoluční principy, které tím stanovil
zejména  Dane Rudhyar a rosenkruciánští astrologové jako například Elman Bacher,
ji kladou na tu úroveň Ducha, na kterou skutečně právoplatně  patří. Čas jejích
dřívějších strnulých principů a výkladů je tak konečně  nenávratně pryč a lidské
bytosti se mohou nově radovat z mnohých svobodných možnosti své spolupráce s
Vesmírem. A právě tato koncepce je základem využití astrologie v Astro-Auře.

 

  Přítomnost astrologii stále jen nahrává – počítače a jejich programové
vybavení umožňují takřka každému, aby pominul pracné a zdlouhavé výpočty a
věnoval se této nauce přímo a nekomplikovaně.  Astrologické školy a služby tak
rostou jako houby po dešti, studentů, absolventů a praktikujících terapeutů
stále přibývá zrovna tak i jako čtenářů astrologických plátků, prognóz a dedukcí
a i  zájemců o vlastní růst právě prostřednictvím astrologie a jejích
nesčetných, stále se tvořících metod.


    Pro návštěvníky těchto stránek jsou zde prozatím alespoň připraveny k
pročtení ukázky z velmi čtivého díla “Sluneční znamení“ již zmiňované Lindy
Goodman. Její bystrý a vtipný sloh umožňuje každému pochopit mnohé nuance
odlišností jednotlivých slunečních znamení bez toho, aby se u textu nudil anebo
aby se mu naopak zdál příliš obtížný. Ačkoliv je kniha psána skutečně velmi
osobitým a populárním slohem, obsahuje základy vhodné pro každého začínajícího
„astrologa“ a její obsah nelze zpochybňovat. Naopak – paní Lindě patří velký
obdiv za to, jak úžasně intuitivně dokázala spojit i přesná a detailní  fakta s
velmi příjemnou zábavou. Pokud máte k astrologii kladný vztah, tato její kniha
by rozhodně ve Vaší knihovničce chybět neměla. 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2020

Tvorba www stránek zdarmaWebnode