Astrologická předpověď dne

26.04.2013 08:29

Plná Luna duben 2013

  Ani další z úplňků (25.4. 2013, 21h) nemá příliš příznivé astrologické vlivy, které...
25.03.2013 14:10

Plná Luna březen 2013

  Fáze plné Luny - úplněk tuto středu - 27.3. 2013 (vrcholí v dopoledních hodinách,...
15.09.2012 15:33

Fáze Luny - září 2012

    Třetí čtvrť (kvadratura na Slunce v Panně - je s ním v pravém úhlu - 90.st....
04.08.2012 23:05

Fáze Luny - srpen 2012

  Úplněk (opozice se Sluncem ve Lvu - je s ním na stejném stupni zodiaku protilehlého...

 

Astrologické předpovědi všeho druhu jsou svým způsobem neodmyslitelnou součástí této disciplíny, přestože jejím prvotním úkolem by mělo být zejména hlubší poznání  podstaty všeho jsoucího - a především sebe sama - tedy sebepoznání (zde však pouze na úrovni mysli; Sebepoznání s velkým písmenem - tedy Osvícení  - lze jinak dosáhnout pouze meditací  - sebedotazováním).

Charakter je totiž osud (vyplývá z našich minulých inkarnací, z toho nakolik a v čem jsme byli úspěšní či naopak - a také z toho, co za úkoly máme zvládnout  následovně) - a osud je charakter (tedy od života můžeme očekávat skutečně  jen to, co máme sami v sobě integrované jako danost - byť nám toto třeba z vnějšího úhlu pohledu zprostředkovávají druzí lidé, okolnosti apod.).

Toužit tedy po něčem, co nám v tomto smyslu souzeno není, znamená přelít si toto přání do životů budoucích ... Vzdorovat (ve smyslu vzdorovat nevhodně a u toužení platí totéž - tedy například s přílišnými emocemi, špatnými pocity, myšlenkami a činy) proti něčemu (vesměs jen nepříjemnému), co nám souzeno je, znamená vytvářet si další zatěžující karmu ještě navíc k tomu, co už tak není snadné.

Myslet si proto také, že obecné předpovědi zasahují individuální záležitosti jednotlivců stejnou měrou, samozřejmě nelze. A nelze to také proto, že i aktuální obecné konstelace vytvářejí vůči hvězdám jednotlivců zcela jiné úhly - symboly působností  - a tím i jejich výsledky. I přesto nás může obecná předpověď alespoň dílčím způsobem oslovovat, každého přesně podle principu rezonance s tím, jací jsme my sami, co máme uvnitř sebe.

Podklad astrologických předpovědí je tvořen sestavením horoskopu (hvězdné mapy - mapy nebe, viz. obrázek - obecný příklad) čehokoliv, čím se chceme zabývat (člověkem, zvířetem, věcí, startem léčení, podnikání, společenských, politických, kulturních událostí a vlastně čehokoliv ostatního, co lze postihnout v čase a prostoru - jinými slovy u čeho lze zjistit čas a místo vzniku). Zde mají i astrologové mezi sebou plnou shodu (přestože jednotlivé počítačové programy samozřejmě nemusejí být stejně přesné).

Jejich výklad - tedy samotná předpověď - je již ryze individuální záležitostí astrologa, přestože i samotné hrubší základy všech výkladů by se u standartně vzdělaných "hvězdopravců" měly shodovat - a závisí na mnoha jejich dalších schopnostech jako je intuice, empatie,  interpretační schopnost atp. - a zejména na celkové kvalitě (v mravním i spirituálním smyslu) jejich osobnosti, která se nakonec vždy v přístupu ke klientovi plně odrazí.

 

V této sekci můžete nacházet některé astrologické indicie pro Vaše vlastní úsudky - a inspiraci pro Vaše pocity, myšlenky a činy.

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2020

Tvorba www stránek zdarmaWebnode