Filozofie advaita - věnováno Bhagavánovi Šri Ramana Mahárišimu

 

Tento druh odvěké, ale nikdy nestárnoucí praktické filozofie umožňuje dosáhnout nejzazší Poznání, Sebe-uvědomění,  že naše pravá a nejniternější podstata (tzv. "Já") je totožná s podstatou všeho ostatního - s Univerzálním Vědomím, Bytím a Láskou - s Bohem.

Pochází z hinduismu, je popsáno ve védách a upanišadách (ale znají je i jiné čisté duchovní směry po celém světě, byť používají poněkud odlišnou terminologii - například ryzí křesťanství, zejména pravoslaví, zná tichou modlitbu srdce), kde je však v některých školách interpretována jako pouhý myšlenkový  koncept. Toto intelektuální pojetí snahy po sebepoznání je však principiálně chybné a k výsledku vést nemůže, neboť mysl jako taková je sama jen nástrojem Vědomí. 

Na pravou míru advaitu pro hledající "dnešních" dnů uvedl mudrc Šri Ramana Maháriši (1979-1950), žijící na svaté hoře Arunáčale v jižní Indii, kde tento Guru-Satguru (kdo dosáhl tohoto stavu, stává se tím nejkompetentnějším spirituálním učitelem; když se Hledající dostatečně očistí a vyzraje, uschopňuje se přijmout jeho svaté vedení, bez nějž by jinak ve většině případů nemohl konce své stezky vůbec dosáhnout) pomáhal tisícům hledajících. Čistá duchovní linie podnícená jeho osobním vlivem pokračuje i v dnešních dnech.

Domovský ášram, který spontánně vznikl za doby jeho života a který se i dnes stará o mnoho spirituálních poutníků naleznete na 

www.sriramanamaharshi.org/

 

Pokud byste ášram či Arunáčalu rádi navštívili a potřebujete nějaké informace o cestě do Indie, napište.

 

 

Aktualizováno 28.5. 2019:

V kontextu této filozofie mne opravdu velmi těší výzkumné výsledky a také odvaha českého profesora kvantové fyziky pana Jana Raka. Pro lidstvo je nyní skutečně velké štěstí, že takoví lidé v oblasti vědy vůbec existují. Cituji:

 

 "Základní vědecký výzkum v současnosti hledá odpověď na otázku, 

co je to vědomí."

 

prof. Jan Rak

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2020

Tvorba www stránek zdarmaWebnode